p4
p6
p3

Aktualności

Oświadczenie Fundacji


20 lutego 2019

W związku z pojawiającymi się anonimowymi insynuacjami, sugerującymi rzekomy brak przejrzystości w zbieraniu i przekazywaniu przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w Brzeźnicy, środków na rzecz ŚP. Tomaszka Pacany oświadczamy, że rozpowszechniane informacje i insynuacje skierowane pod adresem Fundacji są zupełnie bezpodstawne. Fundacja oświadcza, że jako Organizacja Pożytku Publicznego wypełnia ciążące na niej obowiązki sprawozdawcze, udostępniając corocznie sprawozdanie ze swojej działalności - do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.twojaszansa.org.pl oraz składając je do właściwego organu.  

W związku z powyższym oświadczamy, że zbiórka na rzecz ŚP. Tomaszka Pacany, prowadzona była przez Fundację zgodnie z przepisami i z poszanowaniem porządku prawnego. Mimo podjętego za granicą leczenia chłopczyk zmarł, a niewykorzystane środki zostały rozdysponowane na rzecz leczenia innych podopiecznych Fundacji Śnieżki Twoja Szansa oraz na rzecz Fundacji SMA. Informację o pozostałych ze zbiórek środkach i ich rozdysponowaniu Fundacja zamieściła 11 października 2018 r., na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook. Jednocześnie Fundacja nie posiada informacji o prowadzonej zbiórce pieniężnej poza naszą Fundacją.